sitemap contact terms

Greeklanguage seperatorEnglish (United Kingdom)Russianlanguage seperatorChinese

09.08.20
 > Επικοινωνία

Όροι χρήσης


Ο παρών δικτυακός τόπος και οι σχετικοί δικτυακοί τόποι που περιλαμβάνονται στο παρόν (συλλογικά ο «Δικτυακός Τόπος») παρέχουν πληροφορίες για το νησί της Σαντορίνης. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και οι υπηρεσίες καθεμίας από τις ενότητές του προσφέρονται αποκλειστικά από το Δήμο Θήρας και/ή τους διάφορους τρίτους παρόχους και διανομείς του. Η προσφορά των εν λόγω αγαθών και/ή υπηρεσιών καθορίζεται από την αποδοχή από το χρήστη (από το «Χρήστη» ή «Εσάς») των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των ανακοινώσεων, που ορίζονται στο παρόν και τις υπόλοιπες σελίδες του Δικτυακού Τόπου (συλλογικά οι «Όροι»).
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕΝΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΑΜΕΣΩΣ.

Χρήση του Δικτυακού Τόπου
Οι υπηρεσίες του παρόντος Δικτυακού Τόπου είναι διαθέσιμες μόνο για άτομα τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και άρα δεν διατίθενται σε ανήλικους. Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, δηλώνετε ότι είστε επαρκούς νόμιμης ηλικίας για τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη δημιουργία δεσμευτικών νομικών υποχρεώσεων για κάθε υποχρέωση που δύναται να προκύψει για Εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Επίσης, εγγυάστε ότι είστε νομικά εξουσιοδοτημένος/η να πραγματοποιήσετε ταξιδιωτικές κρατήσεις και/ή αγορές είτε για τον εαυτό Σας είτε για άλλο πρόσωπο εκ μέρος του οποίου είστε εξουσιοδοτημένος/η να ενεργήσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο μόνο με θεμιτό τρόπο και δεν θα τον χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό όπως, ενδεικτικά, για την πραγματοποίηση κερδοσκοπικών, εσφαλμένων ή δόλιων συναλλαγών.
Ο παρών Δικτυακός Τόπος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από Εσάς για προσωπική σας χρήση μόνο. Οι εμπορικές χρήσεις του παρόντος Δικτυακού Τόπου απαγορεύονται αυστηρά, εκτός εάν έχει χορηγηθεί πρότερη γραπτή συναίνεση από το Δήμο Θήρας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο για αλυσιδωτές επιστολές, μαζική διαφημιστική αλληλογραφία, ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, προτάσεις (εμπορικού χαρακτήρα ή μη) ή μαζικές επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους, όπως, ενδεικτικά, λίστες διανομής σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν έχει δώσει συγκεκριμένη άδεια για τη συμπερίληψή του σε μια τέτοια λίστα. Επιπλέον, συμφωνείτε να μη δημιουργήσετε σύνδεσμο υπερκειμένου από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ο οποίος ελέγχεται από Εσάς ή, άλλως, στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από το Δήμο Θήρας. Συμφωνείτε πως δεν θα προσποιηθείτε ότι είστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπος οποιαδήποτε οντότητας, πραγματικής ή φανταστικής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του υπαλλήλου ή του αντιπροσώπου του Δήμου Θήρας ή οποιουδήποτε τρίτου που παρέχει σχετικά υπηρεσίες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
Ως «Περιοχή Συνομιλίας» νοείται κάθε περιοχή συνομιλίας, φόρουμ, πίνακας μηνυμάτων ή παρόμοια υπηρεσία που προσφέρεται σε συνάρτηση με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Εάν συμμετάσχετε σε μια Περιοχή Συνομιλίας, συμφωνείτε ότι, πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους, δεν θα συκοφαντήσετε, υβρίσετε, παρενοχλήσετε, απειλήσετε άλλους ή προχωρήσετε σε δηλώσεις που φανερώνουν διάκριση προς αυτούς, δεν θα υποστηρίξετε παράνομη δραστηριότητα, δεν θα χρησιμοποιήσετε γλώσσα ή εικόνες σεξουαλικής, άσεμνης ή απρεπούς φύσεως, και δεν θα παράσχετε περιεχόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με το καθορισμένο θέμα της Περιοχής Συνομιλίας. Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη χρήση της Περιοχής Συνομιλίας από Εσάς. Ο Δήμος Θήρας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή επεξεργαστεί περιεχόμενο από οποιοδήποτε Φόρουμ, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο, ο Δήμος Θήρας δεν είναι υποχρεωμένος να το πράξει και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε μια Περιοχή Συνομιλίας.
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εκτός εάν λάβετε την πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση του Δήμου Θήρας. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρέμβετε ή επιχειρήσετε να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στη σωστή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφέρετε στο Δήμο Θήρας και/ή στον παρόντα Δικτυακό Τόπο: (i) ιούς, σκουλήκια (worms), ιούς τύπου time bomb και/ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν ως σκοπό την πρόκληση βλάβης, την επιβλαβή παρέμβαση, την παρακολούθηση ή την οικειοποίηση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένων ή πληροφοριών, και (ii) οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δύναται να δημιουργήσει ευθύνη για το Δήμο της Θήρας ή να προκαλέσει στο Δήμο Θήρας την απώλεια (ολικά ή εν μέρει) των υπηρεσιών των προμηθευτών του.

Πνευματικά δικαιώματα
Ο παρών Δικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένης κάθε ενότητάς του, αποτελεί κατοχυρωμένη με πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησία του Δήμου Θήρας και/ή των διαφόρων τρίτων παρόχων και διανομέων του. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η ανάρτηση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή του παρόντος Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν χωρίς γραπτή άδεια από το Δήμο Θήρας, με εξαίρεση το γεγονός ότι δύναστε να λάβετε, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των υλικών που παρουσιάζονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο σε μεμονωμένο υπολογιστή, αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική χρήση μόνο. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και/ή των υλικών που περιέχονται σε αυτόν δύναται να παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή κάθε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας, ή άλλους νόμους. Πρέπει να τηρήσετε όλους τους κανόνες των ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης ανακοίνωσης περί κατοχύρωσης, που περιλαμβάνονται στα υλικά. Η χρήση των εν λόγω υλικών ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον συνδεδεμένων σε δίκτυο υπολογιστών απαγορεύεται αυστηρά.

Απόρρητο, Χρήση Προσωπικών Στοιχείων
Ο Δήμος Θήρας σέβεται το απόρρητο των Χρηστών του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Όταν πραγματοποιείτε κρατήσεις ή αγοράζετε ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μεταβιβάζονται στην αεροπορική εταιρεία, την υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων, το ξενοδοχείο, τον πωλητή ταξιδιωτικού πακέτου ή κάθε άλλο εμπλεκόμενο τρίτο για την εκπλήρωση των ταξιδιωτικών σας διευθετήσεων.
Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους που ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία για Εσάς. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιον από τους συνδέσμους αυτούς, εισέρχεστε σε άλλο δικτυακό τόπο για τον οποίο ο Δικτυακός Τόπος δεν φέρει ευθύνη. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου των εν λόγω δικτυακών τόπων, καθώς οι πολιτικές τους ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από την Δήλωση Απορρήτου στο Διαδίκτυο του Δήμου Θήρας.
Εκτός από τις περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω, ο Δήμος Θήρας δύναται να κοινοποιήσει στοιχεία εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική εντολή, ή απαιτείται από άλλη κρατική ή αστυνομική αρχή, ή υπάρχει η καλόπιστη πεποίθηση ότι η εν λόγω κοινοποίηση είναι άλλως απαραίτητη ή ενδεδειγμένη με σκοπό, ενδεικτικά, την προστασία των δικαιωμάτων ή των ιδιοκτησιών του Δήμου Θήρας, όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό, την επικοινωνία ή την προσφυγή εναντίον κάποιου ο οποίος δύναται να προκαλεί παρέμβαση στα δικαιώματα ή τις ιδιοκτησίες μας, ηθελημένα ή μη, ή όταν ενδέχεται κάποιος άλλος να βλάπτεται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Διαφημιστική Κοινοποίηση, Ακρίβεια
Οι περιγραφές προϊόντων που δημοσιεύονται στις σελίδες προϊόντων μας αποτελούν δηλώσεις των προμηθευτών μας. Ο Δικτυακός Τόπος δύναται να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις. Ο Δήμος Θήρας δεν φέρει ευθύνη για σφάλματα τυπογραφίας, τιμολόγησης, πληροφόρησης για τα προϊόντα, διαφήμισης ή αποστολής. Οι διαφημιζόμενες τιμές και οι διαθέσιμες ποσότητες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Ο Δήμος Θήρας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές, διορθώσεις και/ή βελτιώσεις στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και στα προϊόντα και τα προγράμματα που περιγράφονται στις εν λόγω πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Προσωπικά Στοιχεία, Στοιχεία Πιστωτικών Καρτών
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, Ή ΥΠΟΚΛΟΠΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Κ.ΛΠ.), ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η STARWOOD ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Ισχύουσα Νομοθεσία
Κάθε διένεξη που προκύπτει από ή σχετίζεται με το Δικτυακό Τόπο θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται και επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας που ισχύει για συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται και εκτελούνται εξ'ολοκλήρου εντός της ελληνικής επικράτειας. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν είναι εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία η οποία δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις των παρόντων Όρων, όπως, ενδεικτικά, της παρούσας παραγράφου. Κάθε διένεξη η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, όπως και οι αιτίες αγωγής που προκύπτουν από ή συνδέονται με το Δικτυακό Τόπο, θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς προσφυγή σε οποιασδήποτε μορφής συλλογική αγωγή.


view